WORKS

  • CM

Tosoh Corporation

STAFF

Account Executive Rie Kobayashi / TYO
Account Executive Ryoko Kirishima / TYO
Account Executive Rieko Ono / TYO
Creative Director Takashi Hirata / 03
Copy Writer Kazuhiro Matsui / 03
Planner & Director Shusaku Imai / 03
Producer Atsushi Kasai / TYO
Production Manager Takeru Akiba / TYO